zakładanie spółek

Czy w Polsce zakładanie spółki jest skomplikowane

W Polsce zakładanie spółki jest skomplikowane, a to ze względu na przepisy prawne. Wymagane jest więc odpowiednie przygotowanie się do tego i rozeznanie się w sytuacji prawnej. Spółka musi mieć określony cel i strukturę, a także musi posiadać kapitał. Wymagane jest także ustalenie wspólników, którzy będą odpowiedzialni za jej funkcjonowanie.

Czy w Polsce zakładanie spółki jest skomplikowane 

Przede wszystkim należy zajść do urzędu i złożyć wniosek o wpis swojego imienia i nazwiska w rejestrze. Potrzebujemy w tym celu wypełnić odpowiedni formularz. W dalszej kolejności należy poczekać na decyzję, która może zostać wydana przez urząd, jednak nie jest to jeszcze takie łatwe. Koniecznie sprawdź też https://anowak.com.pl/zakladanie-spolek/– po więcej informacji. Niekiedy trzeba udowodnić swój wiek, wykształcenie, często wymagane jest posiadanie konkretnego funduszu. Warto też powiedzieć, że taki proces jest bardzo kosztowny. Warto więc pomyśleć nad tym, żebyśmy wiedzieli jak wykonać taki wniosek. Warto też pamiętać, że niekiedy trzeba będzie skontaktować się z kancelarią prawną, która pomoże nam w wypełnieniu wniosku. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku możemy zrobić błąd, który może skutkować odrzuceniem naszego wniosku. Jeżeli jest to możliwe warto też skontaktować się z osobami, które mają już własną działalność gospodarczą, oni mogą nam bardzo pomóc w wypełnieniu odpowiednich formularzy. 

Kto może założyć spółkę

 Prawo do zakładania spółek przysługuje każdemu, kto ukończył 18 lat, a w wyjątkowych przypadkach 16. Przedmioty działalności, jakie można prowadzić przez spółkę, są regulowane przez Kodeks spółek handlowych. Warto wiedzieć, że w Polsce zakłada się jednak najczęściej spółki cywilne i spółki prawa handlowego. Spółki cywilne są wybierane przez osoby fizyczne, które chcą prowadzić wspólną działalność gospodarczą. Zawiera się wówczas umowę między wszystkimi współwłaścicielami, która reguluje zasady współpracy i podziału obowiązków. Warto pamiętać, że wspólnicy mogą wybrać wspólników w dowolny sposób, dlatego można wtedy pracować z rodziną lub przyjaciółmi. Za pracę współwłaścicieli odpowiada natomiast całość majątku osobistego. Wszelkie koszty i zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności cywilnej ponosi więc każdy ze współwłaścicieli. Spółki prawa handlowego powstają z kolei w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Najczęściej wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż wówczas wspólnicy nie odpowiadają z całego swojego majątku za długi spółki. Warto pamiętać, że spółki prawa handlowego można założyć jedynie przez osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające kapitał. Wartość kapitału inwestycyjnego wynosi wówczas co najmniej 5 tys. zł.