zakładanie spółek

Zakładanie spółek w różnych województwach

Zamierzasz założyć spółkę i masz już wybrane województwo? Pamiętaj, że koszty utworzenia takiej spółki będą się różnić w zależności od województwa. Warto więc dokładnie zapoznać się z kosztami związanymi z założeniem spółki w wybranym województwie. 

Zakładanie spółek w różnych województwach wymaga odpowiedniego przygotowania. Warto wiedzieć, jakie są wymagania w poszczególnych województwach.

W jakim województwie zakładanie spółek jest najdroższe i najtańsze? 

Najdroższe jest zakładanie spółek w województwie dolnośląskim. Zakładanie spółki w województwie śląskim jest najtańsze. 

Jakie są wymagania w województwie wielkopolskim na zakładanie spółek? 

Zakładanie spółki w województwie wielkopolskim jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim, wymagane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy. Ponadto, konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza ma charakter rolniczy, wymagane jest także uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez starostę. Wymagania w województwie wielkopolskim na zakładanie spółek są takie same jak w innych województwach. Spółka musi mieć swoją siedzibę w Polsce, a jej właściciele muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W województwie wielkopolskim przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, takich jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą także prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

Jakie są wymagania w województwie małopolskim na zakładanie spółek? 

Założenie spółki w województwie małopolskim wymaga: 

 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych; 
 • nazwa spółki musi zawierać wyraz „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „sp. z o.o.”; 
 • spółka musi mieć co najmniej jednego wspólnika; 
 • wspólnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi; 
 • wspólnicy mogą być również jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli ustawy im tego nie zabraniają; 
 • spółka musi mieć ustanowiony statut.podpisania aktu notarialnego przez wszystkich wspólników, 
 • wniesienia wkładu na poczet kapitału zakładowego, 
 • wypełnienia formularza CEIDG-1, 
 • zgłoszenia spółki w KRS,
 • przedsiębiorca musi posiadać dowód osobisty lub paszport, a także numer PESEL,
 • przedsiębiorca musi mieć ukończone 18 lat.